Aktuelle5857e5e-f1e0-417e-bee6-27e3ea9451e5
Samstag 14. September 2024 xx:xx Uhr Feldkirch Theater am Saumarkt
Schallwende-Festival
Portraitkonzert Martin Skamletz
Janus Ensemble Wien · Christoph Cech
Martin Skamletz si jamais (2023) UA, once (2020) UA u. a.
Weitere Potraitkonzerte von Nikolaus Brass, Flora Geißelbrecht, Wolfgang Lindner und Herbert WilliArchiv